10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü
09 Şubat 2021

10 EYLÜL DÜNYA İNTİHARI ÖNLEME GÜNÜ

DünyaSağlıkÖrgütü,UluslararasıİntiharıÖnlemeDerneğininbirgirişimiolarak2003yılından buyanadünyadaintiharolgusukonusundafarkındalıkyaratmakamacıyla10EylültarihiniDünya İntiharıÖnlemeGünüolarakilanetmiştir.

DünyaSağlıkÖrgütüverilerinegöreDünyadaheryılyaklaşıkbirmilyonkişiintiharnedeniyle ölmektedir.Budeğerkabacaher40saniyede1ölümdemektir.Ölümlesonuçlananherintihariçin25 kişiintihargirişimindebulunurveçokdahafazlakişinindeintiharlailgiliciddidüşüncelerivardır. Kaybedilenherhayatbirinineşini,çocuğunu,ebeveynini,arkadaşınıveyameslektaşınıtemsil etmektedir.Herbirintiharyaklaşık135kişininbudurumdanyoğunbirşekildeetkilenmesineneden olmaktadır.Bu,tümdünyadaheryılintihardavranışıilederindenetkilenen108milyoninsanadenk gelmektedir.

İntiharı önleme çalışmaları önemlidir ve işe yaramaktadır. Bu çalışmaların sürdürülebilir olması etkisini artırabilir. İntiharı önleme çalışmaları sadece sıkıntıdaki kişileri değil, o kişinin sevdiklerini, içinde bulunduğu çevreyi ve bir bütün olarak toplumu etkileyebilir. İntiharı önlemek birçok kişinin çabasını gerektirir. Aile, arkadaş, iş arkadaşları, topluluk üyeleri, eğitimciler, dini liderler, sağlık profesyonelleri, politik yetkililer ve hükümetler bu çalışmaların içinde yer alır. İntiharı önleme çalışmaları, birey, sistem ve topluluklar düzeyinde çalışmaları kapsayan bütünleştirici stratejiler gerektirir. Araştırmalar, intiharı önleme çabalarının çok boyutlu ve çoklu müdahaleler içermeleri halinde çok daha etkili olacağını göstermektedir. İntihar davranışını kamusal olarak önleme konusundaki ortak amaca ulaşmak için kurumsal olarak ve toplumun bir üyesi olarak işbirliği içinde çalışmalıyız.