Başkan Yardımcılarımız
04 Mayıs 2021

        

müd.yard. mustafa seller.png müdür yard. alper yıldırım.png          

          Özgür İsmet Tamer.jpg                   
Dr.Muhammed Fatih AKOVA
Halk Sağlığı Hizmetleri
Başkan Yard.

Mustafa SELLER
Kamu Hastaneleri Hizmetleri
Başkan Yard.
 Dr. Alper YILDIRIM
Sağlık Hizmetleri Başkan Yard.
 Mehmet DEMİR
Destek Hizmetleri Başkan Yard.
Özgür İsmet TAMER
Destek Hizmetleri Başkan Yard.