İlk Yardım EğitimlerindeTeknoloji Kullanımı ve Yenilikçi Yaklaşımlar
27 Ağustos 2018

2017-1-TR01-KA104-039938 numaralı AvrupaBirliğiEğitimVeGençlikProgramlarıMerkeziBaşkanlığı Erasmus+ Ana Eylem1 BireylerinÖğrenmeHareketliliği YetişkinEğitimi Projemize ait deneyimlerimiz aşağıdaki linklerde sunulmuştur.
2018 Proje Kitapcık Son.pdf
AFİŞ.pdf
Pankart.pdf