SİVAS SAĞLIK HİZMETLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI DÜZENLENDİ
09 Şubat 2021

  SİVAS SAĞLIK HİZMETLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI DÜZENLENDİ
  Sağlığı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen faktörlerin ve sosyal belirleyicilerin iyileştirilmesine yardım edecek düzenlemelerin değerlendirmesi, aksayan yönlerin doğru tespit edilmesi ve bunlara uygun çözümlerin ortaya konulabilmesi için yönetim birimlerinin hizmetlerle ilgili planlama yapması, planlarını uygulaması ve elde edilen çıktıların değerlendirilmesi süreçlerinde veriler doğru analiz edilmelidir. Bu doğrul...tuda Sağlık Bakanlığı’nın strateji ve hedeflerine uygun olarak sağlık politikalarının izlenmesi, değerlendirilmesi, ilin sağlık düzeyinin yükseltilmesi, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik koruyucu, rehabilite edici hizmetler, teşhis ve tedavi metotlarının etkililiği, verimliliği, klinik, etik, sosyal, hukukî, organizasyonel ve ekonomik etkileri toplum, ilimiz ve ülkemiz adına önem arz etmektedir. Bu nedenle bugün ilimizin sağlık durumunu her yönüyle değerlendirebilmek ve fikir alış verişinde bulunmak amacıyla İl Koordinasyon Toplantısı düzenlenmiştir.

  İlimizin her noktasında emeğini esirgemeden sağlık hizmeti sunan fedakâr sağlık çalışanlarına, ayrıca sağlık alanında gerçekleştirilen il değerlendirme ve koordinasyon toplantısının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz.


 • 1.jpg
 • 9.jpg
 • 5.jpg
 • 7.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 6.jpg
 • 8.jpg