Sağlık, Aşıyla Koruma Altında
09 Şubat 2021

Bilindiği gibi Ülkemizde 1985 yılından bu yana yürütülen Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) kapsamında yapılan çalışmalarla aşı ile önlenebilir hastalıkların morbidite  ve mortalite hızlarında belirgin düşüşler olmuştur. Ulaşılan GBP hedeflerimizin sürdürülmesi için aşılama hizmetlerinde çalışan sağlık personelinin bilgilendirilmesi, toplumun aşılama konusunda farkındalığının arttırılması çalışmalarına devam edilmesi her zaman önem taşımaktadır.

            Her çocuğun hayata sağlıklı bir başlangıç yapmayı hak ettiği kabul edilerek bağışıklamanın önemi konusunda farkındalık oluşturmak ve hayatın her aşamasında aşılamanın önemi ve sürdürülebilirliği için bağışıklama çalışmalarının güçlendirilmesine gerek vardır. Her yaştan insanın korunmasının sağlanması hedeflenmelidir.

Aşı insan ve hayvanlarda hastalık yapma yeteneğinde olan virüs, bakteri vb. mikropların hastalık yapma karakterlerinden arındırılarak ya da bazı mikropların salgıladığı zehirlerin (toksinler) etkilerinin ortadan kaldırılarak, geliştirilen biyolojik maddelerdir. Aşılar, belirli bir hastalığa yakalanmadan önce kişilere ulaşıp onların bağışıklanmalarını sağlamak amacıyla verilir. Aşıların zamanında ve uygun aralıklarla uygulanması çok önemlidir. Uygulanan aşılar kişilere özel olan aşı kartına kaydedilmeli, bu aşı kartı ise mutlaka saklanmalıdır.

Bütün çocuklar doğar doğmaz takvime uygun bir şekilde aşılanmaya başlanmalıdır. Aşılar sadece çocuklar için değildir. Birçok erişkin aşıyla kolaylıkla önlenebilen hastalıklar nedeniyle sakat kalmakta ya da ölmektedir. Bu nedenle sadece çocuklar değil bağışık olmayan tüm yetişkinler yaşlarına uygun olarak hastalıklara karşı aşılanmalıdır. Bazı hastalıklar için risk grubunda kabul edilen erişkinler de sağlık kuruluşlarına başvurarak yapılması gereken aşılar konusunda bilgi edinmeli ve aşılanmalıdır.

Aşı uygulamaları, aile sağlığı merkezlerinde, toplum sağlığı merkezlerinde ve hastanelerde yapılmaktadır. Aşı takviminde yer alan aşılar Sağlık Bakanlığı kurum ve kuruluşlarında ücretsiz olarak uygulanmaktadır.

Aşılama ile sağlıklı bir geleceğe doğru çocuklarımızla birlikte sağlıklı adımlar atalım.

2018 Yılı  “ Sağlık, Aşıyla Koruma Altında” teması ile gerçekleştirilecektir.