Normal Yolla Doğum Yaptırma Yüzdeleri Yüksek Olan Hekimlere Başarı Belgeleri Verildi
09 Şubat 2021

Normal Yolla Doğum Yaptırma Yüzdeleri Yüksek Olan Hekimlere Başarı Belgeleri Verildi

Dünya Sağlık Örgütü'nün 1985'ten bu yana ideal sezaryen oranlarının % 10-15 arasında olduğunu öngörmesine rağmen sezaryen oranları gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hızla artmaktadır. Türkiye' de sezaryen oranları hızla yükselmiş olup günümüzde bu oran Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği rakamların çok üstündedir. 2015 yılında Türkiye'de toplam sezaryen oranı 53,9 iken primer (ilk) sezaryen oranı 27,6 dır. İlimizde ise Sağlık Bakanlığı hastanelerinde 2017 yılında sezaryen doğum oranı %24,63, primer sezaryen oranı ise %10,24 seviyelerindedir. İlimizde bu oranların ülke ortalamasından düşük olmasında tüm kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarımızın payı vardır. Sivas İl Sağlık Müdürlüğü olarak; Bakanlığımız 2014-2017 Stratejik Planı gereği normal doğum oranı en yüksek olan hekimlere 657 sayılı DMK’nın 122. Maddesi gereği başarı belgesi verilmesi için bir komisyon oluşturulmuş, yapılan istatistiksel çalışmalarla Bakanlığımıza bağlı hastanelerimizde görev yapan 3 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı belirlenmiş ve Sivas Valiği’ne bildirilmiştir. Sayın Valimizin uygun görmesi ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Dr. Özgür KARAKAYA, Dr. Begüm KURT ve Dr. Ayşe FİLİZ’e başarı belgeleri takdim edilmiştir. Kendilerini tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.

  • IMG_2700.jpg
  • IMG_2689.jpg
  • IMG_2696.jpg
  • IMG_2691.jpg
  • IMG_2692.jpg