8 Mart Dünya Kadınlar Günü
09 Şubat 2021

Türk toplumunda ailenin, ailenin içinde kadının yeri ve önemi büyüktür. Bu değeriyle  Kadın her toplumda kendini ön plana çıkarmayı başarmış ve başarılı projelere imza atmıştır. Orta Asya’dan bugüne kadınlar her alanda en zor şartlarda dahi zorluklar karşısında kendinden emin dik duruşuyla kendilerini ispatlamıştır. Kadınların hayatın her aşamasında daha çok katılımcı olarak var olması gerekmektedir.

Dinimizde kadınlara büyük önem vermiş ve  en üstte tutmuştur. “Sizin hayırlınız, ehline (eşine ve çocuklarına) hayırlı olan (iyi davranan)dır.” Hadis-i şerifi kadının önemini güzel şekilde anlatmakta verdiği değeri ortaya koymaktadır. Bu nedenle toplumların ilerlemesi, gelişmesi ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşabilmesi için kadının önemini iyi anlamamız gerekmektedir. Kadına yönelik  şiddet,  modern hayatın gerisinde kalmış insanlığın  büyük bir ayıbı, acizliğidir. İnsana şiddet en önemlisi kadına şiddet uygulayanları kınıyor ve şiddet olaylarının son bulması temennisiyle büyük bir emek ve özveriyle yarınlarımızı yetiştiren başta kadın sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyoruz.

MART888.jpg