Aile Sağlığı Merkezleri ve Aile Hekimliği Birimlerinin Periyodik İzleme Ve Değerlendirme Tarihleri Yayınlanmıştır
09 Şubat 2021

5258 sayılı Aile Hekimliği kanununun ‘Denetim sorumluluk ve mal bildirimi’ başlıklı  6. Maddesi, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin “Denetim” başlıklı 33.maddesi ve Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğin “Denetim” başlıklı 11.maddesi hükümleri ile Sağlık Bakanlığının 03.01.2012 tarih ve 306 sayılı yazıları çerçevesinde aile sağlığı merkezleri, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygunluk ile diğer konularda Bakanlık, ilgili mülki idare amirleri ve yerel sağlık idare amirleri veya bunların görevlendireceği personelin denetimine tabiidir. Bu çerçevede Sivas İli 2018 yılı birinci periyodik izleme ve değerlendirme tarihleri yayınlanmıştır.

İzlem ve değerlendirme tarihlerinde tüm aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının görev yerlerinde olmasına özen göstermesi, senelik izinlerin izleme ve değerlendirme tarihine göre ayarlanması, izleme ve değerlendirme yapılacağı gün gezici sağlık hizmeti olan aile hekimliği birimleri ilgili toplum sağlığı merkezine dilekçe vererek aynı ay içerisinde telafisi yapılmak suretiyle mobil hizmet gününde değişiklik yapması gerekmektedir. Ayrıca denetim tarihlerinde tarafımızca yapılan değişiklikler toplum sağlığı merkezlerine bildirilecektir. İzleme Ve Değerlendirme Tarihlerine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

ASM VE AHB 'LERİN 1. PERİYODİK İZLEME VE DEĞERLENDİRME TARİHLERİ

EK - 1 ASM İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU


EK - 2 AHB İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU