Sağlık Evi Personellerine Eğitim
09 Şubat 2021

Sağlık evlerinde görev yapmak üzere 4924 sayılı Kanun kapsamında İlimize atanan 24 sağlık personeline yönelik, 26 Ocak 2018 tarihinde Müdürlüğümüz toplantı salonunda hizmet içi eğitim verilmiştir.  Yapılan hizmet içi eğitimde sağlık evi personelinin görevleri ve cerrahi malzemelerin temizliği konuları Dr. Ahmet IŞIK tarafından, Serviks Kanseri Taramalarında HPV Alımı ve Kolon Kanseri Taramalarında GGT Alımı konuları Uzm. Dr. Hacı Kemal KÖKSAL ve Lab.Tek. Hüseyin DOĞAN tarafından, bulaşıcı hastalıklar kontrol programları ve kronik hastalıkların takibi konuları Dr. Mustafa SEVER tarafından, otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, çocuk istismarı ve ruh hastaları konuları Çocuk Gelişimci Fatma DOLGU tarafından, evlilik öncesi danışmanlık, riskli gebe tespiti ve misafir anne uygulaması, bebek-gebe izlem konuları Ebe Dilek YILDIZ BACAK tarafından, çevre sağlığı hizmetleri Çevre Sağ. Tek. Hanife ULUSOY tarafından, obezite danışmanlığı, Sosyal Çalışmacı Ebru AKTAŞ tarafından verilmiştir.

  • Sağlık evleri eğitim 1.JPG
  • Sağlık evleri eğitim 2.JPG
  • Sağlık evleri eğitim 3.JPG
  • Sağlık evleri eğitim 4.JPG
  • Sağlık evleri eğitim 5.JPG
  • Sağlık evleri eğitim 6.JPG
  • Sağlık evleri eğitim 7.JPG