Taşeron İşçileri Kadro işlemleri için Başvurular Başlamıştır
09 Şubat 2021


24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile alt işveren işçilerinin kamuda istihdamı için yapılan düzenleme gereği, 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içerisinde başvurular Sivas İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kabul edilecektir.

Başvuru ile ilgili ayrıntılar aşağıda belirtilmiştir;

Başvuru Yeri: SİVAS İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği (Eski Demiryolu Hastanesi) Toplantı Salonu. ( BAŞVURULAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR )

Başvuru tarihleri: 02/01/2018 - 11/01/2018  tarihleri arasında (Haftasonu dahil)

İLGİLİ DÖKÜMANLARA AŞAĞIDAKİ TABLODAN ERİŞEBİLİRSİNİZ VEYA TÜM DÖKÜMANLARIN SIKIŞTIRILMIŞ HALİNİNİ BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN DOKÜMANLAR

İSTENİLEN DOKÜMAN

AÇIKLAMA

1

BAŞVURU FORMU (EK1)

1 adet

2

SULH SÖZLEŞMESİ

1 adet

3

FERAGAT BEYAN DİLEKÇESİ

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ FERAGAT DİLEKÇESİ

MAHKEMEYE SUNULACAK FERAGAT DİLEKÇESİ

1 adet

Birden fazla dava veya icra takibi bulunması halinde, her birinin esas ve takip numarası ayrı ayrı belirtilerek tek bir beyan dilekçesi verilecektir. (Dava dosyası/icra takibi olanlar tarafından tanzim edilecektir)

4

NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ

1 adet

Başvuru sırasında aslı ibraz edilmek suretiyle “aslı gibidir” yapılacaktır.

5

ÖĞRENİM DURUM BELGESİ

1 adet

E-Devlet Öğrenim Sorgulama Çıktısı da kabul edilecektir. Başvuru sırasında diploma/geçici mezuniyet belgesi/tasdiknamenin aslı ibraz edilmek suretiyle “aslı gibidir” yapılacaktır

6

ADLİ SİCİL KAYDI

1 adet

E-Devlet çıktısı kabul edilecek olup, eğer ceza almış ise Adliyeden alınacak Arşiv Kayıtlı çıktısı beyan edilecek

7

ASKERLİK DURUM BELGESİ

1 adet

E devlet çıktısı kabul edilecektir.

8

SAĞLIK RAPORU

1 adet

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair tek hekim raporunun aslı ibraz edilecektir.(Aile Hekimliği veya Devlet Hastaneleri)

9

FOTOĞRAF

5 adet

10

SGK HİZMET DÖKÜMÜ

1 adet

E-Devlet çıktısı kabul edilecektir.

11

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU
<3 NÜSHA DOLDURULACAKTIR

3 adet

Bilgisayar ortamında doldurulacaktır. Her bir nüshaya fotoğraf yapıştırılacaktır. Onay işlemi Müdürlüğümüzce yapılacaktır.