Hasta Hakları Uygulamaları ve Hasta-Çalışan İletişimi Eğitimi
09 Şubat 2021

Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü tarafından 27.10.2017 tarihinde;  İlimiz merkez ve ilçelerde görevli Hasta Hakları Birim Sorumlularına müdürlüğümüz eğitim salonunda, Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Uygulamaları, Hasta Hakları ve Sorumlulukları, Çalışanların Hakları ve Hukuki Sorumlulukları, Hasta Çalışan İletişimi, Empati ve Öfke Kontrolü konularında eğitim  verilmiştir.

İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Rüstem Hasbek’in de katılımıyla, Hasta Hakları İl Koordinatörü  Meral YILDIRIM tarafından verilen eğitime; ilimizdeki Sivas Kamu hastaneleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Özel Tıp Merkezlerinde görev yapan Hasta Hakları Birim Sorumluları katılmıştır.

Eğitimde; Hasta Hakları kavramı, Hasta Hakları uygulamalarının insan haysiyetine yakışır şekilde uygulanabilmesi, hak ihlallerinin oluşmasının engellenmesi ve sağlık hizmetlerinin daha iyi bir şekilde sürdürülebilmesi için etik, sosyal ve hukuki boyutları ele alınmıştır.


  • Hasta Hakları Eğitimi 1.JPG
  • Hasta Hakları Eğitimi 2.JPG
  • Hasta Hakları Eğitimi 3.JPG
  • Hasta Hakları Eğitimi kapak.JPG