Devlet Hastanelerimiz İle Finansal Analiz Toplantısı Gerçekleştirilmiştir
04 Ağustos 2022

Bakanlığımız Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nün talimatları gereği; müdürlüğümüze bağlı hastanelerin finansal durumlarının ölçümü, gelir gider dengesinin korunması ve finansal sürdürülebilirliğin sağlanması için 03.08.2022 tarihinde İl Sağlık Müdürümüzün başkanlığında Finansal Analiz Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

  • finansal analiz toplantısı.jpg