KIZAMIK BİLGİ NOTU
10 Haziran 2022

                                                      KIZAMIK

“HERŞEYİN BAŞI SAĞLIK, SAĞLIĞIN BAŞI AŞI”

           Kızamık, sadece insanları enfekte eden bulaştırıcılığı en yüksek olan enfeksiyonlardan biridir. Kızamık hastalığı aşı öncesi dönemde 2-3 yılda bir salgınlar yapan bir hastalık iken aşılama ile birlikte salgınlar arası süre artmış ve hastalığa yakalanma yaşı yükselmiştir. Kızamık aşısı ülkemizde 1970 yılında uygulanmaya başlanmıştır. 1980-1984 (vaka sayısı 21225) yıllarına göre 2015-2019 (vaka sayısı 713) yıllarında kızamık vaka sayılarında %97 azalma sağlanmıştır.2006 yılından itibaren ise kızamıkçık içeren aşı takvime eklenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından Türkiye’de 2019 yılı sonu itibarıyla endemik kızamıkçık virüsü dolaşımının 36 ay süresince kesilmiş olduğu ve Türkiye’nin ilgili dönem için kızamıkçığı elimine etmiş olduğu onaylanmıştır.

              Virüs, hava yollarındaki damlacıkların solunmasıyla Öksürük, hapşırma ile oluşan damlacıklar yoluyla,  Enfekte nazal veya boğaz sekresyonları ile temas yoluyla bulaşmaktadır.

Kızamık için Klinik Tanımlama ; 38 dereceden yüksek ateş ve Makülopapüler döküntü ve  Öksürük veya burun akıntısı veya konjunktivit ile karakterizedir. Kızamık hastalığı olan kişiler döküntünün 4-7 gün öncesine, ve 4-7 gün sonrasına kadar bulaştırıcıdır.

 

Evde  Alınması Gereken Solunum İzolasyonu Önlemleri ;

• Yatışı gerekmeyen durumlarda vakalar 5 gün boyunca evde izole edilmeli, başka kişilerin eve ziyareti engellenmeli ve ev halkı aşılanmalıdır

 • Vaka, evde ayrı bir odada izole edilmelidir

• Odaya giriş ve çıkışlar sınırlandırılmalıdır

 • Hastanın bakımından sorumlu kişiler maske kullanmalıdır

• Ev halkı arasındaki okula/kreşe vb devam eden çocuklar, kızamık tanısı ekarte edilene kadar okula gönderilmemelidir.

Sağlık Kuruluşlarında Alınması Gereken Solunum İzolasyonu Önlemleri:

• Sağlık kuruluşuna başvuran döküntü ve/veya ateş şikayeti olan kişiler bekleme anında ve

muayene sırasında ayrı bir odaya alınmalıdır.

• Muayene sonrasında aynı odaya şüpheli vaka tanımına uymayan başka bir vaka alınacaksa oda

en az iki saat süre ile cereyan yapacak şekilde havalandırılmalıdır

• Hastaneye yatışı gereken vakalar için solunum izolasyonu gereklidir (negatif basınçlı odalar)

• Negatif basınçlı oda yoksa hasta özel bir odaya tek başına olacak şekilde yerleştirilmelidir.

İlave özel odanın bulunmadığı durumlarda, hastalar başka bir kızamık vakasıyla aynı odaya

Yerleştirilmelidir.

• Hastaya bakım veren sağlık personeli N95 maske kullanmalıdır

• Hastanın kullandığı kişisel/tıbbi araç gereç ayrı tutulmalı ve kullanım sonrası dezenfekte

edilmelidir

• Hastanın zorunlu haller dışında odadan çıkışı sınırlanmalıdır. Çıkmak zorundaysa, virüs

yayılımını azaltmak için hastaya mutlaka maske (cerrahi maske) takılmalıdır.

 

Kızamıktan korunma aşı ile olmaktadır.