2021 Yılı Mesul Müdür Eğitimi Ertelenmiştir
17 Kasım 2021

Kurumumuzca Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27nci maddesine istinaden Mesul Müdür Eğitiminin sonbahar aylarında düzenleneceği belirtilerek başvuruların 13.08.2021 tarihine kadar yapılması istenmiştir.

Bakanlığımızca başvurular alınmış, katılımcı listeleri oluşturulmuş, eğitimin 15-27 Kasım 2021 tarihleri arsında yapılması için “4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19 uncu maddesi gereğince Açık İhale Usulünce” 13.10.2021 tarihinde ihale gerçekleştirilmiştir.

Ancak yapılan ihale, teknik ve idari nedenlerden dolayı 05.11.2021 tarihinde iptal edilmiştir. Bu nedenle 15-27 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılması planlanan Mesul Müdür Eğitimi ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Ertelenen Mesul Müdür Eğitiminin en kısa sürede yapılabilmesi için çalışmalar yeniden başlanmış olup çalışmalar tamamlandığında eğitimin yeri ve zamanı https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-anasayfa.html web sayfamızda duyurulacaktır.

Ayrıca 13.08.2021 tarihine kadar çeşitli nedenlerle başvuru yapamayan yeni başvuru yapacak adayların;

a) Dilekçe (Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanlığına),

b) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi,

c) Son bir yıl içerisinde çekilmiş olmak kaydı ile 2 adet vesikalık fotoğrafı,

d) Vatandaşlık numarasının yer aldığı nüfus cüzdanı fotokopisi,

e) Mesul Müdür Eğitimi ücreti için 3.210 TL ödendiğine dair makbuzun aslının 30.11.2021 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığına başvurması başvurmak üzere Bakanlığımız genel evrak biriminden giriş yaptırmaları gerekmektedir.

“Ücretler Merkez Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi, TR70 0001 2009 4520 0005 0000 41 IBAN hesabına yatırılacak ve makbuzda eğitimcinin ad/soyadının ve Mesul Müdür Eğitimi için ödendiği belirtilecektir.”

Eğitime katılacak aday sıralamasında; Bakanlığımıza ücretini daha önce ödeyerek kayıt yaptıran adaylara öncelik verilecek, yeni başvurularda ise Sağlık Bakanlığı Genel Evrak giriş tarih ve sayısı dikkate alınacaktır. Katılımcı listesi ve eğitim için gerekli belgeler  https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-anasayfa  web sayfamızda ilan edilecektir. 

Evraklar Bakanlığımız genel evrak birimine elden ya da posta ile “Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Çankaya/Ankara 0680 adresine gönderilecektir.

Not: Eksik veya yanlış gönderilen başvurular ile 30.11.2021 tarihinden sonra Mesul Müdür Eğitimi ücreti yatıran başvurular dikkate alınmayacaktır.

İletişim Telefon : 0312 565 5215