Biyosidal Ürün Mesul Müdür Eğitimi Başvuruları Başlamıştır.
26 Temmuz 2021

MESUL MÜDÜR EĞİTİMİ 2021

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesine istinaden 02-07 Mart 2020 ve 16-21 Mart 2020 tarihleri arasında 2 grup olarak Mesul Müdür Eğitimi planlanmış, ilk grubun eğitimi tamamlanarak sertifikaları verilmiştir. Ancak SARS-Cov-2 virüs salgını nedeniyle ile ikinci grubun eğitimi ertelenmiştir.

SARS-Cov-2 virüs salgının kontrol altına alınması ve ülkemizde aşılama çalışmasının hızla ilerlemesine bağlı olarak Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün 05.07.2021 tarihli ve E-83913885-799-1086 sayılı yazılarına istinaden eğitimle ilgili kısıtlamalar kaldırıldığından daha önce planlanan ancak yapılamayan 2.  grup katılımcılar öncelikli olmak üzere yönetmelikte belirlenen şartları sağlayan yeni katılımcılara için sonbahar aylarında “Mesul Müdürlük Eğitimi” düzenlenmesi planlanmaktadır.

Planlamaya esas olmak üzere;

1-İkinci grupta yer alan ve daha önce mesul müdür eğitim ücretini yatırarak başvuran adayların dilekçe ile 13.08.2021 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanlığına başvurmak üzere Bakanlığımız genel evrak biriminden (T.C. Sağlık Bakanlığı, Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Çankaya/Ankara  06800) giriş yaptırmaları gerekmektedir.

2- Yeni başvuracak olan adayların dilekçe ekinde;

a) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi,

b) Son bir yıl içerisinde çekilmiş olmak kaydı ile 2 adet vesikalık fotoğrafı,

c) Vatandaşlık numarasının yer aldığı nüfus cüzdanı fotokopisi,

d) Müdürlük eğitimi ücreti için 3.210 TL ödendiğine dair makbuzun aslının 13.08.2021 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanlığına başvurması başvurmak üzere Bakanlığımız genel evrak biriminden (T.C. Sağlık Bakanlığı, Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Çankaya/Ankara  06800) giriş yaptırmaları gerekmektedir.

“Ücretler Merkez Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi, TR70 0001 2009 4520 0005 0000 41 IBAN hesabına yatırılacak ve makbuzda eğitimcinin ad/soyadının ve mesul müdürlük eğitimi için ödendiği belirtilecektir. (Belediye ve kamu kurumları tarafından eğitim ücreti yatırılan kişilerin makbuzda isimleri yer almadığından eğitimde görevlendirildiğine dair belgenin dosyaya eklenmesi gerekmektedir.)”

Eğitime katılacak aday sıralamasında; Bakanlığımıza ücretini daha önce ödeyerek kayıt yaptıran ikinci gruptaki adaylara öncelik verilecek, yeni başvurularda ise Sağlık Bakanlığı Genel Evrak giriş tarih ve sayısı dikkate alınacak, kesin liste ve eğitim için gerekli belgeler  https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-anasayfa  adresinde ilan edilecektir. 

Not: Eksik veya yanlış gönderilen başvurular ile 13.08.2021 tarihinden sonra Bakanlığımız evrak sistemine giriş yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.