overlay

Mayıs-Haziran 2021 Dönemi Performans DeğerlendirmeToplantı Sonuçları


Mayıs-Haziran 2021 Dönemi Performans DeğerlendirmeToplantısı 07.07.2021 tarihinde Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan
  Yardımcısı  Dr M. Fatih AKOVA  başkanlığında yapılmıştır.

Mayıs- Haziran 2021 Dönemi Dönemi Performans Değerlendirme Toplantı Sonuçları için Aile Hekimliği Mayıs-Haziran 2021 Performans Web Sitesi.pdf