Yaşama Yol Ver
07 Mart 2018


Kampanya Hakkında Bilgilendirme

112 ACİL ÇAĞRI HATTI

 Sağlık Bakanlığı112 Acil Çağrı Hattı, hayati tehlike oluşturan durum ortaya çıktığında aranması gereken ücretsiz olarak hizmet veren hayati derecede önemli bir hattır. 112 Acil Çağrı Hattı arandığı zaman; isim-soy isim, karşılaşılan sağlık sorununun tam olarak ne olduğu ve adres bilgilerinin açık ve anlaşılır bir biçimde belirtilmesi zaman kaybının yaşanmaması için son derece önemlidir. Hayati tehlike durumu olmayanlar tarafından meşgul edilmesi nedeniyle gerçek sağlık yardımına ihtiyacı olan hasta ve vakalara ulaşmada geç kalınmakta veya ulaşılamamaktadır.

2013 yılında 112 Acil Çağrı Hattı toplam 115.456.427 kez aranmış olup bu çağrıların sadece 3.980.464’ü acil vaka olarak işlem görmüş, 111.475.963 çağrı ise asılsız ihbar olarak değerlendirilmiştir.

2014 yılında 112 Acil Çağrı Hattı toplam 118.260.579 kez aranmış olup bu çağrıların sadece 4.027.2015’i  acil vaka olarak işlem görmüş, 113.866.695 çağrı ise asılsız ihbar olarak değerlendirilmiştir.

112 Acil Çağrı Hattının gereksiz meşgul edilmesi zaman ve işgücü kaybına yol açmakta daha önemlisi gerçek acil vakalara ulaşmakta sorun yaratmaktadır. Herkesin bir gün 112 Acil Çağrı Hattını aramaya ihtiyacı olabileceği unutulmamalıdır.

112 Acil Çağrı merkezinin gereksiz aranması konusu Kabahatler kanunu ve 112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Yönetmeliğin 23. Maddesi 2. Fıkrası “Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak süratiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere 30/03/2005 tarih ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre il valileri tarafından 250 Türk Lirası idari para cezası verilir. Tekerrür hâlinde bu ceza iki katı olarak uygulanır” hükmü taşımaktadır.

 VAKAYA GİDERKEN KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Arayan kişilerin doğru adres verememesi ve hasta konumunun net olarak belirlenememesi nedeni ile adres bulmak öngörülenden çok daha fazla zaman alabilmektedir.
Yollarda ambulanslar ve diğer geçiş öncelikli araçların kullanımı için güvenlik şeridi olmaması, diğer sürücülerin ambulansa yol vermemesi/verememesi, bazı saatlerde yaşanan trafik yoğunluğu, ara sokakların ambulansın geçişine uygun olmaması gibi nedenler, ambulansların vakalara ulaşmasını zorlaştırmaktadır.
Özellikle şehirlerarası yollarda ambulansların kullanabileceği geçiş noktaları olmaması nedeni ile karşı şeritte meydana gelen bir vakaya ulaşmak için fazladan 40-50 km mesafe gidilmesi gerekmekte ve bu durum hastaya ulaşma süresini uzatmaktadır.
Kış şartlarında doğu bölgelerde yolların kapanması başta olmak üzere ülkemizin coğrafi koşulları ve iklim şartlarından kaynaklanan nedenler hastalara zamanında ulaşılmasını zorlaştırmaktadır.
Ambulansa ait siren sesi duyulduğunda ya da tepe lambası yanarken görüldüğünde mutlaka yol verilmesi hayati önem taşımaktadır. Trafikte ilerleyen ambulansa yol verme konusunda özen gösterilmemesi, zamanla yarışan 112 acil müdahale ekibinin hayati tehlikesi olan hastayı zamanında tedavi merkezine yetiştirmesine engel olmaktadır.

GENEL AMAÇ:

Kampanyanın genel amacı şöyledir:

Kitle iletişimi ve diğer iletişim kanallarını kapsayan bir kamuoyu bilgilendirme kampanyası aracılığıyla, ulusal bazda 112 Acil Çağrı merkezinin gereksiz aranmasının önlenmesi ve trafikte seyreden ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesine yönelik farkındalığın artırılması, seçilen illerde amaca yönelik yoğun bilgilendirme yapılması.

ÖZEL HEDEFLER:

Bu Kampanyanın özel hedefleri şunlardır:

Hedef 1: Bir yıl sonunda 112 Acil Çağrı merkezlerine gelen gereksiz çağrı oranını % 20 azaltmak

Hedef 2: Kentsel alanda  Acil vakaya ilk 10 dakikada ulaşma oranını % 90 dan %95 oranına, kırsal alanda acil vakaya ilk 30 dakikada ulaşma oranını % 95 oranına çıkartmak. Trafikte seyreden ambulansın geçiş önceliğini kullanması için gerekli altyapının sağlanması için farkındalık yaratmak, ilgili kurumları bilgilendirmek.(özellikle büyük kentlerde merkezde bulunan hastane bölgelerinde ambulansın rahat seyretmesi için kentsel düzenlemelerin yapılması)

Hedef 3: 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin önemi ve çalışma şekli konusunda 81 il ve ilçelerde ilk ve orta öğretim kurumlarında tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirmek ( Minik 112 uygulamasının yaygınlaştırılması)

Hedef 4: Ambulansın trafikte duraksamadan ilerleme yöntemlerinin belirlenerek ( örnek: fermuar yöntemi ) toplumun bu konuda bilgilendirilmesini sağlamak.

HEDEF KİTLE:

1.Hedef Kitle: Halk
2.Hedef Kitle: Araç sürücüleri ve sürücü adayları
3.Hedef Kitle: İlk ve orta öğretim öğrencileri öncelikli olmak üzere tüm öğrenciler
 
UYGULANACAK  STRATEJİLER:

Farklı hedef kitlelerine göre yapılacaklar.

Halka dönük bilgilendirme ve farkındalık oluşturma çalışmaları
Araç sürücülerine dönük çalışmalar
Öğrencilere dönük çalışmalar ve aktiviteler
 
HALKA YÖNELİK STRATEJİLER:

112 Acil Çağrı merkezinin hayati önemi olduğunu anlatmak
Gereksiz arama yapılmasının önlenmesi amacıyla; Gereksiz aramaların tespit edildiği, Çağrıların kayda alındığı ve gereksiz çağrılara cezai yaptırımın olacağı ( mevzuat hakkında ) bilgisinin verilmesi
Trafikte seyreden ambulansa yol verilmesi konusunda özen gösterilmesi konusunda mesaj verilmesi
112 Acil çağrı merkezinin önemi ile trafikte ambulansa yol verme konularında özel aktivitelerin düzenlenmesi  (Politik önderlerin, sanatçıların, basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşecek PR faaliyetleri)
Kamu-üniversite-özel sektör ve uzmanlık dernekleri ile işbirliği ve ortak yaklaşımın sürdürülmesi ( hizmet verirken karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik bilimsel önerilerin getirilmesi)
 

ÖĞRENCİLERE DÖNÜK STRATEJİLER:

Öğrencilere 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin önemi hakkında bilgi verilmesi sağlanarak Hangi şartlarda ve nasıl iletişim kurulması gerektiği konusunda olumlu tutum ve davranış geliştirmesinin sağlanması,
112 Acil Sağlık Hizmetlerinin önemi ve çalışma şekli konusunda 81 il ve ilçelerde ilk ve orta öğretim kurumlarında tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirmek.       ( Minik 112 uygulaması )
Öğrenciler vasıtası ile bilgi broşürlerinin ebeveyne ulaştırılmasının sağlanması.
 

ARAÇ SÜRÜCÜLERİNE YÖNELİK STRATEJİLER:

Trafikte yoğun olarak bulunan servis araçları, ticari taksi sürücülerine yönelik ziyaretler ve bilgilendirme faaliyetleri
Her araç sürücüsünün ambulansın önceliğine yönelik duyarlı olmasını sağlamak ve bu duyarlılığı ile trafikte savunuculuk faaliyetine destek vermesini sağlamak
Araç sürücüsü adaylarının eğitimi müfredatına ayrıntılı olarak konunun yerleştirilmesini sağlamak
 
NASIL?

112 Acil  çağrı merkezinin hayati derecede önemini anlatarak
112 Acil çağrı merkezinin gereksiz yere meşgul edilmesinin ölümlere neden olabileceğini anlatarak
Empati kurmasını sağlayarak
Yaşam kurtarmak için zamanla yarışan sağlık personelinin çalışma şartlarını göstererek
Acil durumlarda saniyelerin önemini vurgulayarak
Ambulans içerisindeki hastanın bir yakını olabileceğini vurgulayarak
Bu anlatımlarda duygusal yönü güçlü bir dil kullanılarak

Diğer bilgilendirmeler için http://www.yasamayolver.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz