Müdürlüğümüz Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanmıştır
09 Şubat 2021

Müdürlüğümüz; 12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği gereği Sıfır Atık Sistemini kurarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün onayı ile Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanmıştır