Lojman Talepleri
09 Şubat 2021

Müdürlüğümüze tahsisli lojmanlardan Emek Mahallesi 100 Daireli Devlet Lojmanları F Blok 3 numaralı daire boş olup, lojman taleplerinin 30.05.2017 tarihi mesai saati sonuna kadar Şube Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.