2019 Yılı İl Tüberküloz Kontrol Kurulu Toplantısı Yapıldı
09 Şubat 2021

Tüberküloz biyopsikososyal bir hastalık olması sebebiyle bu hastalıkla ilgili yürütülen faaliyetlerin toplum, hasta ve hasta yakınlarıyla birlikte tüm yönleriyle multidisipliner değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle tüberkülozla ilgili her sürecin birçok paydaşı bulunmaktadır. Ortaya çıkan problemlerin aşılabilmesi ve hizmetlerin standart hale getirilebilmesi için bu sürecin hem takip edilmesi hem de paydaşların çok iyi koordine edilmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda İl düzeyinde tüberküloz kontrol hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla Sivas İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Fethullah Selçuk MOĞULKOÇ başkanlığında Sivas İl Valiliği’nin olurları ile 12. İl Tüberküloz Kontrol Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Sivas Numune Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, aile ve sosyal politikalar il müdürlüğü yetkilisi, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan yardımcısı,  Bulaşıcı Hastalıklar Birim temsilcileri, Tüberküloz il koordinatörü, verem savaşı dispanser hekimleri, ilçe sağlık müdürleri, toplum sağlığı merkezi sorumlu hekimleri, kamu-özel sağlık kurum/kuruluş temsilcileri, belediye temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, kamu/özel kurum/kuruluş temsilcileri ve öğretim üyeleri katıldı.
Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından programa geçildi. İl Verem Kontrol Kurulu Koordinatörü Uzm. Dr. Esma KILIÇ tarafından DGT ( Doğrudan Gözetimli Tedavi ), Tüberküloz Bildirimi, Tüberküloz Hastalığı, Tüberküloz Hastalığının Dünyada ve Türkiye’deki Durumu DGT ( Doğrudan Gözetimli Tedavi ) Uygulamasındaki Yenilikler, Kronik Hastalıklar Yardımı, 2019 yılı Verem Savaş Dispanser Çalışmaları, Tüberküloz Hastalığında Aktif Sürveyans ve Önemi, 2019 yılı Tüberküloz Hastalığı İlimiz İstatistikleri
hakkında katılımcılar bilgilendirildi. Program katılımcıların katkı ve önerilerinin alınması ile sonlandırıldı.

 • tüber1.JPG
 • tüber2.JPG
 • tüber4.JPG
 • tüber6.JPG
 • IMG_8110.JPG
 • tüber3.JPG
 • tüber7.JPG
 • tüber5.JPG
 • tüber8.JPG
 • tüber11.JPG
 • tüber10.JPG
 • tüber9.JPG
 • Tüber Kapak.JPG