Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı
09 Şubat 2021

Viral hepatitler karaciğerin en sık görülen hastalıkları olup, etkenleri sıklıkla klasik hepatit virüsleridir (A, B, C, D, E). Viral hepatitlere bağlı enfeksiyonlar farklı klinik seyir gösterebilir. Viral  hepatitler siroz, karaciğer yetmezliği ve karaciğer kanserine ilerleyerek morbidite ve ölüme neden olabilirler. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Viral Hepatit Önleme ve Kontrolü için yayınladığı Küresel Eylem Planı Çerçevesi’nde viral hepatit bulaşının durduğu ve ihtiyacı olan herkesin güvenli ve etkili tedaviye ulaşabildiği bir dünyaya doğru gidilmesini amaçlamaktadır. Bunun için hepatit virüslerinin  bulaşının engellenmesi, viral hepatite bağlı komplikasyon ve ölümlerin azaltılması, hasta bakımının iyileştirilmesi, viral hepatitin toplumsal alanlarda oluşturduğu sosyo-ekonomik olumsuz etkisinin azaltılması hedeflenmiştir. DSÖ Mayıs 2016’da viral hepatitler ile ilgili, 2016-2021 global sağlık sektörü stratejisi oluşturmuştur. Global sağlık sektörü stratejisi 2030 itibariyle viral hepatitlerin halk sağlığını tehdit eden bir risk olmaktan çıkarılmasını; yeni enfeksiyon riskinin %90 azalmasını, tedavi olabilecek hepatit hastalarının %80 azalmasını ve hepatite bağlı mortalite oranının da %65’e azaltılmasını öngörmektedir.

lgili doküman ve afişlere aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz.

Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı

  • bulaşıcı afiş1.jpg
  • bulaşıcı afiş2.jpg
  • bulaşıcı afiş3.jpg
  • bulaşıcı afiş4.jpg