Antibiyotik Bulunan Reçete Oranında İl Sıralamasında 5’inci Sıraya Yükseldik
09 Şubat 2021

Akılcı olmayan ilaç kullanımı ve antibiyotik direnci tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de karşı karşıya olduğu halk sağlığı sorunlarındandır. Bu bağlamda Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) önerileri doğrultusunda sağlık çalışanlarında ve halkımızda akılcı ilaç kullanımı yönünde davranış değişikliği oluşturma hedefiyle “Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Ulusal Eylem Planı 2014-2017” hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.

Eylem planı doğrultusunda tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüğü tarafından yoğun bir şekilde çalışmalara başlanmış ve sağlık çalışanlarının bilgilendirilmesi ve halk eğitimleriyle aile hekimliğinde akılcı antibiyotik reçetelemede başarılı sonuçlar elde edilmeye başlanmıştır.

Aşağıda tabloda da görüldüğü gibi aile hekimlerinin Sivas ilinde 2011 yılında % 29,04 olan Antibiyotik Bulunan Reçete Yüzdesi, 2018 yılı sonunda Sivas ilimizde % 17,71 ‘e gerilemiştir.

Sivas Valiliği’nin koordinasyonunda hazırlanmış olan “2023 Stratejik Hedef” planında aile hekimliğinde Antibiyotik Reçeteleme Oranını 2023 yılı sonuna kadar % 18’e indirme planlanmış ancak yapılan çalışmalar neticesinde 2018 yılı sonunda % 17,71’lik sonuca ulaşılarak İller sıralamasında ilimiz 5’ inci sıraya yükselmiştir.


Çalışmalar aynı hızda devam etmekte olup, başarının altına imza atan tüm aile hekimlerimize ve halkımıza teşekkür ederiz.