SAĞLIK HİZMETLERİ İL DEĞERLENDİRME VE KOORDİNASYON TOPLANTISI
09 Şubat 2021

Sağlık Bakanlığı’nın strateji ve hedeflerine uygun olarak sağlık politikalarının izlenmesi, değerlendirilmesi, ilin sağlık düzeyinin yükseltilmesi, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik koruyucu, rehabilite edici hizmetler, teşhis ve tedavi metotlarının etkililiği, verimliliği, klinik, etik, sosyal, hukukî, organizasyonel ve ekonomik etkileri toplum, ilimiz ve ülkemiz adına önem arz etmektedir. Gelinen nokta, olumlu kazanımlarımız ve problemlerimiz tespit edilerek ekip işbirliği ile çözüm önerilerinin bulunması ve yeni fikirlerin üretilmesi önemli bir gerekliliktir.

İlimizin sağlık durumunu her yönüyle değerlendirebilmek ve fikir alış verişinde bulunmak amacıyla 30 Mart 2017 Perşembe günü Sivas Valisi Davut GÜL’ ün katılımlarıyla “İl Koordinasyon Toplantısı” düzenlenmiştir. Toplantıya ilimizde faaliyet gösteren tüm kamu ve özel sağlık kurumlarının temsilcileri de katılarak birer sunum yapmışlardır.

  • i_1.JPG
  • IMG_7473.JPG
  • i_2.JPG
  • i_3.JPG
  • i_4.JPG
  • i_6.JPG
  • i_5.JPG
  • i_7.JPG