Sürekli İşçi İstihdamı Sözlü Sınav İtiraz Sonuçları
09 Şubat 2021

Müdürlüğümüze bağlı sağlık birimlerinde 4857 sayılı İş Kanununa göre Sürekli İşçi olarak istihdam edilmek üzere Personel alım kurası sonucu Müdürlüğümüzce sözlü sınava alınan adayların sınav sonuçları 2 Nisan 2019 tarihinde açıklanmış,  03-05 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılan itirazlar ilgili sınav komisyonunca değerlendirilmiş olup nihai sonuçlar ekli listede yayınlanmıştır.

Kazanan Asil adaylardan istenecek Atamaya Esas Belgelerinin 11.04.2019- 15.04.2019 tarihleri arasında Müdürlüğümüze şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Askerde veya herhangi bir nedenle raporlu olanlar 1. Derece yakınları tarafından evraklarını teslim edeceklerdir)

Asıl olarak yerleşmeye hak kazanan adaylardan belge getirilmemesi durumunda veya komisyon tarafından atamaya esas belgelerin incelenmesi sonucunda şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine, yine başvuru takviminde belirtilen tarihlerde 1. yedek adaydan başlamak üzere yedek adaylardan belge istenecektir.

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilmiş olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilmiştir.  Ancak, başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde sınav kurulu veya kurullarınca alınan diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenmiştir.


Önemli: Sınav sonucunda başarılı olan adayın atamasının yapılacağı anlamına gelmemektedir. Başarılı olan adayların atama işlemleri Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırmalarının sonuçlanmasından sonra tamamlanacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecek olup, adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.


Güvenlik Görevlisi Kesin Sınav Sonuçları
Veri Giriş Elemanı Kesin Sınav Sonuçları
Hasta Karşılama ve Yönlendirme Personeli (Önlisans) Kesin Sınav Sonuçları
Hasta Karşılama ve Yönlendirme Personeli (Lisans) Kesin Sınav Sonuçları
Elektrikçi (Genel) Kesin Sınav Sonuçları
Ambulans Sürücüsü Kesin Sınav Sonuçları
Bilgisayar Sistemleri, Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı Kesin Sınav Sonuçları
Klinik Destek Elemanı Kesin Sınav Sonuçları


Atama Başvuru Formu
Sınav Takvimi
Atamaya Esas İstenen Belgeler