1 - 7 Kasım DİSLEKSİ Haftası
09 Şubat 2021

Öğrenme kişinin yaşadığı çevreyi algılaması ve anlamlandırmasını sağlayan bir mekanizmadır. Bu nedenle mekanizmada oluşabilecek bir aksaklık kişinin tüm yaşam alanlarını tehdit etmektedir. Öğrenme, en yalın anlamda bilginin kazanılması olarak tanımlanırsa, bireyin bilgiyi kazanırken zorlanması sonucunda ortaya çıkan sorunlara da öğrenme güçlüğü denebilir.

 • Özgül öğrenme güçlüğü eğitim sistemiyle yakın ilişkili bir bozukluk olduğu için okul döneminde tanı konulmaktadır.

  Özgül öğrenme güçlüğü:

 • Normal ya da normalüstü zekâya sahip
 • Ruhsal bir hastalığı olmayan
 • Duyusal bir özrü olmayan
 • Dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik becerilerinin kazanılması ve kullanılmasında önemli güçlükleri olan nörolojik kökenli gelişimsel bir bozukluktur.
 • Araştırmalarda öğrenme güçlüğünün erkek çocuklarda daha sık rastlandığı görülmüştür.

Özgül öğrenme güçlüğünün alt tipleri vardır:

 • Okuma güçlüğü ile giden: DİSLEKSİ
 • Yazılı anlatım güçlüğü ile giden: DİSGRAFİ
 • Sayısal güçlük ile giden: DİSKALKULİ

       Özgül öğrenme güçlüğünün herhangi bir tıbbi tedavisi yoktur. Erken tanılanması ve sonrasında da uygun şekilde eğitimle gerekli uyarlamaların yapılarak bireyin bu durumdan en az şekildeetkilenmesi sağlanmalıdır.

ERKEN TANI; ERKEN MÜDAHALE İÇİN ÖNEMLİDİR.