T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sivas İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Taşeron İşçileri Kadro işlemleri için Başvurular Başlamıştır

Güncelleme Tarihi: 03/01/2018


24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile alt işveren işçilerinin kamuda istihdamı için yapılan düzenleme gereği, 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içerisinde başvurular Sivas İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kabul edilecektir.

Başvuru ile ilgili ayrıntılar aşağıda belirtilmiştir;

Başvuru Yeri: SİVAS İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği (Eski Demiryolu Hastanesi) Toplantı Salonu. ( BAŞVURULAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR )

Başvuru tarihleri: 02/01/2018 - 11/01/2018  tarihleri arasında (Haftasonu dahil)

İLGİLİ DÖKÜMANLARA AŞAĞIDAKİ TABLODAN ERİŞEBİLİRSİNİZ VEYA TÜM DÖKÜMANLARIN SIKIŞTIRILMIŞ HALİNİNİ BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN DOKÜMANLAR

İSTENİLEN DOKÜMAN

AÇIKLAMA

1

BAŞVURU FORMU (EK1)

1 adet

2

SULH SÖZLEŞMESİ

1 adet

3

FERAGAT BEYAN DİLEKÇESİ

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ FERAGAT DİLEKÇESİ

MAHKEMEYE SUNULACAK FERAGAT DİLEKÇESİ

1 adet

Birden fazla dava veya icra takibi bulunması halinde, her birinin esas ve takip numarası ayrı ayrı belirtilerek tek bir beyan dilekçesi verilecektir. (Dava dosyası/icra takibi olanlar tarafından tanzim edilecektir)

4

NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ

1 adet

Başvuru sırasında aslı ibraz edilmek suretiyle “aslı gibidir” yapılacaktır.

5

ÖĞRENİM DURUM BELGESİ

1 adet

E-Devlet Öğrenim Sorgulama Çıktısı da kabul edilecektir. Başvuru sırasında diploma/geçici mezuniyet belgesi/tasdiknamenin aslı ibraz edilmek suretiyle “aslı gibidir” yapılacaktır

6

ADLİ SİCİL KAYDI

1 adet

E-Devlet çıktısı kabul edilecek olup, eğer ceza almış ise Adliyeden alınacak Arşiv Kayıtlı çıktısı beyan edilecek

7

ASKERLİK DURUM BELGESİ

1 adet

E devlet çıktısı kabul edilecektir.

8

SAĞLIK RAPORU

1 adet

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair tek hekim raporunun aslı ibraz edilecektir.(Aile Hekimliği veya Devlet Hastaneleri)

9

FOTOĞRAF

5 adet

10

SGK HİZMET DÖKÜMÜ

1 adet

E-Devlet çıktısı kabul edilecektir.

11

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU
3 NÜSHA DOLDURULACAKTIR

3 adet

Bilgisayar ortamında doldurulacaktır. Her bir nüshaya fotoğraf yapıştırılacaktır. Onay işlemi Müdürlüğümüzce yapılacaktır.