T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sivas İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

VII. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 10 - 13 Ocak 2018 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşmiştir

Güncelleme Tarihi: 25/01/2018

“Sağlıkta Dönüşümün II. Fazında Klinik Kalite ve İnovatif Yaklaşımlar” ana temasıyla gerçekleştirilen kongrede, Sivas İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları Dr.Rüstem Hasbek, Kadir Yıldırım, Rukiye Ertümen ve Nermin Altunbaş tarafından hazırlanmış olan, “Bir Sağlık Kurumunda Bilgi Güvenliği Farkındalığının Belirlenmesi: Sivas İli Örneği” isimli çalışma sözel bildiri ve Sağlık Hizmetlerinde Karşılaşılan Mesleki Risklerin 112 Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanları Açısından Değerlendirilmesi” isimli çalışma ise poster bildiri olarak sunulmuştur.