T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sivas İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2020 Yılı ASM ve AHBlerin 2. İzleme ve Değerlendirme Tarihleri

Güncelleme Tarihi: 05/10/2020


Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin “Denetim” başlıklı 33.maddesi ve Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin “Denetim” başlıklı 11. maddesi hükümleri ile Sağlık Bakanlığının 03.01.2012 tarih ve 306 sayılı yazıları çerçevesinde aile sağlığı merkezleri, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının  yürürlükteki mevzuat, sözleşme hükümlerine uygunluk ve diğer konularda izleme ve değerlendirme yapılması gerekmektedir. Bu doğrultuda İlimizde hizmet veren aile sağlığı merkezlerinin ve aile hekimliği birimlerinin 2020 yılı ikinci periyot izleme ve değerlendirmesi Müdürlüğümüz tarafından aşağıda sunulan listede belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

2020 Yılı 2. Periyot ASM ve AHB Değerlendirme Tarihleri