T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sivas İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sivas İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Aile Hekimliği 2020/5. Ek Yerleştirme İlanı

Güncelleme Tarihi: 02/10/2020

Aile Hekimliği uygulamaları kapsamında; İlimizde sözleşmenin çalışan tarafından sonaerdirilmesi sebebi ile boşalmış olan 1 (bir) aile hekimliği birimineek yerleştirme yapılacaktır. Merkez Yıldız ASM’de sözleşmenin çalışan tarafından sona erdirilmesi sebebi ile boşalan 58.01.092 Nolu Aile Hekimliği Birimi’ne 5258 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Kanunu,  Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği ile Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri konulu 2020/1 Sayılı Genelgesi hükümleri kapsamında Aile Hekimi Tercih ve Ek Yerleştirme Komisyonunca aile hekimliği ek yerleştirme işlemiyapılacaktır. 2020/5. Ek Yerleştirme başvuruları 5 Ekim 2020 Pazaretsi günü 08:00’da başlayıp, 9 Ekim 2020 Cuma günü saat 17:00’de sona erecektir. Müracaatlar kendilerinden istenen belgelerle birlikte Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Evrak Kayıt Birimine kayıt yaptırdıktan sonra, Aile Hekimliği Birimine şahsen veya EBYS üzerinden bağlı bulundukları TSM, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Başhekimlikler aracılığıyla başvurunun son günü 17:00’ye kadar Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Aile Hekimliği Birimi’ne ulaştırılması şartı ile kabul edilecektir.(EBYS üzerinden yapılan başvurularda, başvuru belgeleri Başkanlığımız Aile Hekimliği Birimi’ne ulaşıp ulaşmadığı teyit edilmelidir.Aksi takdirde başvuru kabul edilmeyecek olup sorumluluk başvuru sahibine ait olacaktır.) Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.12-13 Ekim 2020 tarihinde başvurular değerlendirilip, 14 Ekim 2020 tarihinde internet sitemizden yayınlanacaktır. 14 Ekim 2020 tarihinde başvurulara itirazlar kabul edilip listede değişiklik olması halinde 14 Ekim 2020 mesai bitiminde güncel liste tekrar yayınlanacaktır. 2020/5. Ek Yerleştirme işlemi 15 Ekim 2020 Perşembe günü saat 14:30 da Numune Hastanesi İstasyon Ek Yerleşkesi (Eski SSK Hastanesi Örtülüpınar mah. İnönü Bulvarı) Konferans Salonunda, İl Sağlık Müdürü başkanlığında oluşturulan komisyon huzurunda yapılacaktır.
      
Ek Yerleştirme başvurusunda istenen  hizmet puanı bilgileri (hizmet puanı detayı çıktısı) https://ekipportal.saglik.gov.tr adresinden alınacaktır.

       Halihazırda aile hekimi olarak başvuru yapacak hekimlerden 1 Ocak 2019 tarihinden sonra görev yaptığı birimde ilk kez sözleşme imzalayan hekimlerin, Müdürlüğümüz Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığından sözleşme imzaladıkları pozisyonda fiilen 1 yılını doldurduğuna dair hizmet belgesi almaları gerekmektedir.       

Aile Hekimliği başvuru formları için tıklayınız.

Usül esaslar ve uygulama takvimi için tıklayınız.

Bakanlık yazıları için tıklayınız.

Boş pozisyonlar için tıklayınız.