Gebelikte Covid-19 Aşısı
14 Ekim 2021

Ciddi bir halk sağlığı acili olarak ortaya çıkan ve yanıt verilmesi gereken bir sürecin başlatılmasına neden olmuştur. Bu süreç, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Bağışıklama hizmetleri,sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır ve sağlık kuruluşlarımızda COVID-19 pandemisinin kontrol altına alınması amacıyla aşılama çalışmaları aksatılmadan sürdürülmektedir. 

Ayrıca Bakanlığımızın anne ve bebek ölümlerinin azaltılmasında yürüttüğü politikalar ve sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları sonucu önemli başarılar elde edilmiştir. Önlenebilir herhangi bir nedenle anne ya da bir bebeğin hayatını kaybetmesi kabul edilemez bir durumdur. Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığınca anne ve bebek ölümlerini azaltmak ve bilinçli bir gebelik sürecinin teşvik edilmesi amacı ile oluşturulan politikalar kapsamında farkındalık çalışmaları sürdürülmektedir.

COVID-19'un gebelik süreci ve sonrasında can kayıplarına yol açmaması, hastalığın daha hafif geçirilmesi ve hastalığa yakalanma riskinin azaltılması amacıyla aşılamanın gebelikte de teşvik edilmesi önem arz etmektedir.

Halk Sağlık Genel Müdürlüğü Bilimsel Danışma Kurulu tarafından yapılan ve Solunum Sistemi Hastalıklarının Yaygın Olduğu Dönemde Sağlık Kuruluşlarında Gebe Takibi ile ilgili çalışma makalesine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Covid-19 Gebe Takibi Ve Ası.pdf