overlay

Aile Hekimliği Kiralama İhalesi

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Taşınmazlarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 /g maddesine göre pazarlık usulü ile Kiralama ihalesi yapılacaktır. İhale ‘ye idari şartnamede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek şartıyla kiralamak isteyen Aile Hekimleri katılabilir. İlgili bilgi ve belgeye aşağıdaki linklerden erişilebilir.

1.Duyuru.docx
2.İlan Metni.doc
3.Dilekçe Örneği.docx
4.Teklif Mektubu.doc
5.Yetki Belgesi.doc
6.Kira Şartnamesi.doc
7.Dış Zarf Örneği.doc