Sivas İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sivas İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2018 Yılı 2. Denetim Tarihleri Yayınlanmıştır

Güncelleme Tarihi: 16/08/2018

25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin“Denetim” başlıklı 33.maddesi ve 30.12.2010 tarih ve 27801 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “Denetim” başlıklı 11. maddesi hükümleri ile Sağlık Bakanlığının 03.01.2012 tarih ve 306 sayılı yazıları çerçevesinde aile sağlığı merkezleri, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının yürürlükteki mevzuat, sözleşme hükümlerine uygunluk ve diğer konularda rutin 2018 yılı 2. dönem İzleme ve Değerlendirmesi, Müdürlüğümüz Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme ekibi tarafından aşağıya eklenmiş olan listede belirtilen tarihlere göre yapılacaktır.

2018 Yılı 2. Denetim Tarihleri