Sivas İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sivas İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlık Profesyonellerine Hizmet İçi Eğitim Verildi

Güncelleme Tarihi: 25/10/2018

Sivas Numune Hastanesi Konferans Salonunda 23-24 Ekim 2018 tarihlerinde İlimizde birinci basamakta görev yapan aile hekimlerine, aile sağlığı elemanlarına, ilçe sağlık müdürlüğü hekimlerine, toplum sağlığı merkezi hekimlerine ve entegre ilçe devlet hastanesi hekimlerine;

Sivas Numune Hastanesi’nde görevli Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Bilge AYDEMİR tarafından “Erişkin Hastada Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Antibiyotik Kullanımı”,

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Ecz. Fatma Esra ATAKAN tarafından “Türkiye'de Farmakovijilans Uygulamaları”,

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Şebnem ÖZDEMİR tarafından “Hasta ve Hasta Yakınları ile İletişim”,

İbn-i Sina Toplum Sağlığı Merkezi’nde görevli Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Şirin ERGÜDEN KENDİRLİNAN tarafından ise “Meslek Hastalıkları” konulu hizmet içi eğitim verilmiştir.

Eğitim sonunda katılımcılara “Katılım Belgesi” verilmiştir.


  • ANA EKRAN FOTOĞRAFI.jpg
  • IMG_20181023_101903.jpg
  • IMG_20181024_101941.jpg
  • IMG_20181024_112953.jpg
  • IMG_20181024_113109.jpg
  • IMG_20181024_133418.jpg
  • IMG_20181024_133551.jpg
  • IMG_20181024_145847.jpg
  • IMG_20181024_150020.jpg